Tunele Wiki

Broń miotająca pociski energią gazów powstałych ze spalania ładunku miotającego.

Wszystkie elementy (2)